Waarom taxeren?

Waarom taxeren?

Bij sieraden is de emotionele waarde meestal het grootst. Toch is het belangrijk om sieraden, edelstenen en horloges te laten taxeren en de waarde vast te laten leggen in een taxatierapport. De waarde kan van belang zijn voor verzekeringsmaatschappijen die de actuele waarde nodig hebben om de vervangingswaarde te bepalen bij verlies of diefstal. Ook bij een erfenis, schenking of bij de aan- en verkoop van kostbare sieraden is een juiste waardebepaling van onschatbare waarde.

Doel van de taxatie

Een taxatie kan om verschillende redenen worden opgesteld. Voorbeelden zijn:

  • Verzekering: met een taxatie wordt aangetoond wat de waarde van een object was op een bepaald moment. De verzekeraar heeft bij diefstal of verlies een gedegen document tot haar beschikking om de uitkering te bepalen. Bij een taxatie voor een verzekering wordt de vervangingswaarde gebruikt. Aangezien uw inboedelverzekering tot een beperkt bedrag dekt, is het raadzaam om een aparte kostbaarhedenverzekering af te sluiten. In sommige gevallen is het mogelijk om na diefstal of verlies alsnog een taxatie van het sieraad op te stellen.
  • Nalatenschap / erfenis: bij een overlijden kan het noodzakelijk zijn om de waarde van kostbaarheden te bepalen. Bij een dergelijke taxatie wordt de dagwaarde van de sieraden beschreven.
  • Echtscheiding: voor het bepalen van de waarde van de gemeenschappelijke kostbaarheden zal de taxateur de opbrengstwaarde hanteren.
  • Arbitrage: een particuliere rechtspraak waarbij een derde de juiste waarde bepaald.
  • Schenkingen: indien u waardevolle sieraden of horloges wilt schenken aan familieleden, vrienden of stichtingen.

Het doel moet worden opgenomen in het taxatierapport. Elk doel stelt namelijk andere eisen aan de opbouw van een taxatierapport.

Soorten waarde

Het doel bepaalt welke waarde wordt gebruikt bij de taxatie:

  • Vervangingswaarde: het bedrag dat u nodig heeft om een gelijkwaardig sieraad terug te kopen. Hierbij wordt gekeken naar het soort sieraad, de staat en naar ouderdom.
  • Dagwaarde: deze waarde wordt bepaald door de waardevermindering af te trekken van de nieuwwaarde. De waardevermindering is ontstaan door veroudering en slijtage.
  • Veilingswaarde: de te verwachte hamerprijs bij een erkend nationaal veilinghuis. De hamerprijs is de opbrengstwaarde exclusief het verzekerde opgeld.
  • Executiewaarde: de te verwachte opbrengst bij onmiddellijke verkoop aan een handelaar.

De vervangingswaarde is de meest gebruikte vorm van waardebepaling.