Taxatierapport

Een officieel taxatierapport moet voldoen aan diverse kenmerken

Officieel taxatierapport

Een taxatie is pas compleet als daar een taxatierapport van beschikbaar is  – opgesteld door een gediplomeerd en gecertificeerde taxateur. Zo’n taxatie kan alleen worden gemaakt als het object aanwezig is in de staat waarin beoordeelt dient te worden. Daarentegen ontbreekt bij een expertise het voorwerp geheel of gedeeltelijk als gevolg van een bepaalde calamiteit zoals brand of diefstal. In dat geval wordt de waarde beoordeeld van het voorwerp zoals het was voordat de calamiteit plaatsvond. Hierdoor geeft een taxatie een completer en juister beeld van het object, dan in het geval van een expertise.

Een taxatierapport heeft als doel het beschrijven van één of meer juweliersartikelen met een waardebepaling. Een dergelijk rapport moet een aantal kenmerken en hoedanigheden bevatten zodat bij vermissing of verminking van dat voorwerp toch een duidelijke indruk en identificatie kan worden verkregen. Een zorgvuldige beschrijving kan ook bij hertaxaties van veel waarde zijn.

De uiteindelijke samenstelling van het rapport hangt sterk af van het doel van de taxatie, bijvoorbeeld verzekering en successie. Een gedegen taxatierapport bestaat uit de volgende elementen:

  • Preambulering: een uitweiding vooraf waarmee het rapport de noodzakelijke rechtszekerheid verkrijgt.
  • Gedetailleerde omschrijving van de sieraden met een beschrijving van de zogenaamde prijsbepalende factoren, te weten: materiaal, ouderdom, stijl, kwaliteit, echtheid en zeldzaamheid.
  • Schatting van de geldelijke waarde.